Nahoru » Katalog
Nenašli jste ZDE něco   
Doprava a dobírka   
Obchodní podmínky   
Platba na účet   
Ochrana soukromí   
Výrobci výfuků   
Rychle najít
 
rozšířené hledání
 Vítáme Vás v našem internetovém obchodě 
O Firmě   
Napište Nám   
  Oddělení  
KATALYZÁTORY->
SPORTOVNÍ VÝFUKY
PLETENCE
REZONÁTORY
OBJÍMKY A SPONY->
ALFA ROMEO->
AUDI->
BMW->
CHRYSLER CHEVROLET->
CITROEN->
DACIA
DAEWOO->
DAIHATSU->
FIAT->
FORD->
HONDA->
HYUNDAI->
ISUZU->
IVECO->
JEEP CHEROKEE->
KIA->
LADA->
LANCIA->
MAZDA->
MERCEDES->
MITSUBISHI->
NISSAN->
OPEL->
PEUGEOT->
PROTON->
RENAULT->
ROVER->
SAAB->
SEAT->
SKODA->
SUBARU->
SUZUKI->
TOYOTA->
VOLKSWAGEN->
VOLVO->
Neváhejte s objednávkou výfuku pro Váš vůz !
Připravili jsme pro Vás slevy, až 40% z původních cen ! + spojovací materiál zdarma ! (tzn. spojky výfuků, šrouby,těsnění).

Výfuky - funkce

Výfukový systém slouží ke snižování hluku, který motor vytváří při spalování paliva a následnému odvodu spalin, ale také zabraňuje pronikání toxických plynů do vozu i do ovzduší a měl by přispívat k maximálnímu výkonu motoru při minimální spotřebě paliva.

Výfuk - namáhání a opotřebení

Výfukový systém je jedno z nejvíce namáhaných součástí na automobilu. Pracuje v extrémních podmínkách, jako jsou veliké rozdíly teplot, tak i extrémní tepelné zatížení, které se někdy pohybuje až do 1000°C, naproti tomu je poškozován agresivními kyselinami, spalovaným palivem a také silnými vibracemi. Z vnějšího prostředí je výfuk vystaven působení písku,kamení soli a různých jiných materiálů, které jsou na vozovce. Mechanická namáhání, jako prudká pnutí a ohyby , mohou způsobit únavové lomy na soustavě.

Výfuk - poškození

Poškozením výfukového systému může vést ke ztrátě výkonu motoru a následně plýtvání palivem. Uvolněný výfuk může zapříčinit nehodu, nebo v některých případech poškození vozidla, např. poškození podvozku, nebo prorážení nádrže paliva. Proto je nutné výfukový systém aspoň dvakrát do roka překontrolovat!
řez výfukem

 

Katalyzátory

Základní rozdělení katalyzátorů je na dvoucestné a třícestné, a katalyzátory, které se používají na zážehové a vznětové motory, s tím souvisí i vnitřní struktura buď keramika, nebo kov, ale funkce je za použití jednoho či druhého stejná. Dvoucestné oxidační katalyzátory mají za úkol snižovat emise oxidu uhelnatého (CO) a nespálených uhlovodíků (HC). Zde je podmínkou funkce dostatečně velké množství kyslíku ve spalinách. Třícestný katalyzátor navíc redukuje emise oxidů dusíku NOX. Třícestný katalyzátor může správně fungovat pouze v úzké oblasti poměru paliva a vzduchu. Tato oblast se nazývá okno a pokud se má pracovní bod motoru pohybovat v tomto okně, je nutno použít zpětnovazební smyčku pro řízení palivové směsi s tzv. lambda sondou.Toto vše je u zážehového motoru. Také vozidla se vznětovými motory jsou vyráběna s katalyzátorem. Zde však není možná regulace složení směsi paliva se vzduchem. U vznětových motorů se používá katalyzátor neřízený, který však také dokáže redukovat ve výfukových plynech obsah škodlivých látek, jako například oxidu uhelnatého a uhlovodíků. Tato redukce však není tak účinná, jako u zážehových motorů s řízeným katalyzátorem. Neřízený katalyzátor dokáže částečně potlačit přitom i typický nepříjemný zápach výfukového plynu vznětového motoru. Snížení obsahu oxidu dusnatého (NO), který produkují vznětové motory, je možné instalací přídavného systému recirkulace spalin.

Více informací >>>

Katalyzátor - funkce

Chemicky je katalyzátor látka, která ovlivňuje průběh reakce, aniž se jí zúčastňuje. Katalyzátorem je vrstva vzácných kovů (nejčastěji směs platiny a rhodia), které způsobí vznik reakce toxických látek s kyslíkem jejímž výsledkem jsou netoxické plyny. Katalyzátor je zhotoven z keramické voštinové výplně, která je potažena nosnou vrstvou a na ní je povlak ze solí ušlechtilých kovů. Tyto soli působí na výfukové plyny a napomáhají při redukci škodlivin. V tělese katalyzátoru je katalyzátor uložen na nosné vrstvě, která ho chrání a zároveň zajišťuje vyrovnávání teplot uvnitř katalyzátoru.

Katalyzátor - montáž

Katalyzátor se montuje přímo do výfukového potrubí, a to buď přivařením koncovek, nebo uchycením pomocí spon. Před vlastní montáží je potřeba vyříznout z výfukového potrubí potřebný kus, který se následně nahradí katalyzátorem. Umisťuje se vždy mezi motor a tlumič. Důvodem je potřeba co nejvyšší teploty výfukových plynů v katalyzátoru, aby bylo dosaženo co nejvyšší účinnosti přeměny škodlivých látek. Při upevňování pomocí objímek doporučujeme zapojit katalyzátor do potrubí tak, aby koncovky na sebe navazovaly. Tím je i v případě nedokonalého utáhnutí objímky zabezpečeno, aby nedocházelo k úniku výfukových plynů ve spojích.

Katalyzátor - poškození

* Katalyzátor se může poškodit působením některých chemických látek.
* Nikdy nepoužívejte jako palivo olovnatý benzín, bionaftu, skládkový plyn, apod.
* Instalujte katalyzátor pouze do motorů v dobrém stavu, bez průsaků oleje do válců.
* Katalyzátor má při provozu vysokou povrchovou teplotu. Neumisťujte jej bez tepelné izolace do blízkosti hořlavých látek (hadice, kabely, nádrž, sací potrubí).
* Spouštění provozně teplého motoru roztlačováním nebo roztahováním není dovoleno. Používáme pomocné startovací kabely. Nespálené palivo by mohlo v katalyzátoru explozivně shořet a katalyzátor zničit. Nikdy nesmíme úplně spotřebovat všechno palivo v nádrži.
* Dojde-li k selhání zapalování, nevytáčíme motor do vysokých otáček a neprodleně závadu odstraníme. Používáme pouze předepsané zapalovací svíčky.
* Neprovádíme jiskrové zkoušky s vytaženou koncovkou zapalovací svíčky.
* Nesmíme provádět seřizování válců a porovnávání jejich činnosti vypnutím zapalování některého válce. Při vypnutém zapalování jednotlivých válců – i při testu motoru – vniká do katalyzátoru nespálené palivo, které ho ničí.

Katalyzátor - údržba

Katalyzátory ve většině aplikací nevyžadují žádnou údržbu po celou dobu své životnosti. Výjimky mohou nastat u motoru ve velmi špatném technickém stavu nebo u dieselových motorů, které byly dlouhou dobu v nečinnosti. V těchto případech může dojít k ucpání komůrek sazemi a tím k nižší účinnosti čištění škodlivin, vyššímu zpětnému tlaku a snížení výkonu motoru. Pokud dojde k těmto jevům je možné katalyzátor od sazí vyčistit. Po vyjmutí katalyzátoru z výfukového potrubí jej profoukněte tlakovým vzduchem o tlaku 350 až 550 kPa opačným směrem, než je směr proudu výfukových plynů. Pokud profouknutí katalyzátoru nepomůže, je možno použít i vodní lázeň s odmašťovacím přípravkem. Tato lázeň nesmí obsahovat chlor, fluor, fosfor a žádné kovy. Nepoužívejte ani benzín. Lázeň by měla trvat přibližně 2 hodiny. Před zpětnou instalací je nutno katalyzátor řádně vysušit, jinak dojde k jeho poškození. Zpátky katalyzátor nainstalujte, pokud je to možné, v opačném směru než byl původní. Toto platí pouze pro dieselové katalyzátory.
  Nákupní košík více
...je prázdný
  Reklama  
  Doporučujeme  
Vše o BMW tuningu
Pension St. Florian
Create by PT